Kwaliteitswaarborg


De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten. 
De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.

De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg, en voldoet aan de volgende opleidingseisen: 
een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding; 
een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie; 
medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. 

Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen 
ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte nascholing. 
Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut.

Informatie over de klachtenprocedure is te vinden op: 
https://haptotherapeuten-vvh.nl/klachtenregeling

 

 

Cookies & Privacy | Foto’s kinderhaptotherapie en kindercarroussel: Rachida de Guchteneire | Ontwerp & Realisatie door BetereKommunicatie.nl