Boeken


“HAPTOTHERAPIE BIJ BURN-OUT”

Onder redactie van Marli Lindeboom en Jos Zandvliet

ISBN 9789081981002, te bestellen via info@haptotherapeuten-vvh.nl, 2012

Zes haptotherapeuten geven een ‘kijkje in de keuken’ van hun praktijk, door de lezer inzicht te geven in de werkwijze tijdens haptotherapeutische begeleidingen. De kern van het boek bestaat uit vier beschrijvingen van een haptotherapeutisch proces bij cliënten met een burn-out. De auteurs geven een verkorte algemene beschrijving van het begrip burn-out en het stresssysteem. Tevens verduidelijken de hoofdstukken ‘uitgangspunten en fenomenen van de haptonomie’ en ‘de rode draad’ de vier beschrijvingen van het haptotherapeutische proces.

De auteurs hebben het boek geschreven zowel voor (aanstaande) collega’s als eventuele verwijzers, cliënten en andere belangstellenden.

"GEVOEL VOOR LEVEN", haptotherapeuten over hun werk

onder redactie van Els Plooij
ISBN 978-90-79166-01-5, uitgeverij Van der Veer Media Blaricum, 2007

Het boek is door acht haptotherapeuten geschreven, waarin ieder een eigen onderwerp belicht. In diverse onderwerpen hebben de haptotherapeuten de  theorie (uit o.a. de haptonomie, (neuro)psychologie, hechtingstheorie, de ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten, traumatheorie, seksuologie, pijnbestrijding en begeleiding bij kanker) met de praktijk verbonden.
Het boek geeft een beeld van wat haptotherapie kan betekenen en waar grenzen liggen.

NIEUW LEVEN!; haptonomische zwangerschapsbegeleiding in breder perspectief.'

Roos Ferdinandus en Els Plooij (red)
Veer Media 2010
ISBN: 9789079166046

'DE PUBERPARADOX: BLIJF EEN BEETJE DICHTER UIT MIJN BUURT; haptonomische begeleiding voor jongeren'

Tonny van Banning, e.a.
Veer Media 2011
ISBN10: 9079166057

"VERKENNINGEN IN DE HAPTONOMIE”
W. Pollmann-Wardenier e.a.
ISBN 90-229-5457-9, uitgeverij Bruna, Utrecht, 1986
Een informatief boekje over de grondideeën van de haptonomie geschreven in de vorm van artikelen, o.a. Wat is haptonomie? Haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Haptonomische sportbegeleiding. 
Het is geen leerboek, maar een voor iedereen toegankelijk boek.

“HET VOELEN GEVOED”
M. Knaapen
ISBN 90-800092-1-0, in eigen beheer tel. (024) 622 17 49
Een essay over de gevoelsontplooiing van kinderen en hoe aanraking daarop zijn invloed kan uitoefenen, met de haptonomie als vertrekpunt.
Vele afbeeldingen verduidelijken de tekst.

“TASTEN IN HET DUISTER, VOELEN IN HET LICHT”
M. Knaapen
ISBN 90-800092-2-9, in eigen beheer tel. (024) 622 17 49
Een haptonomische studie over mensen, die blind zijn in een wereld van mensen die zien.
Het is een verduidelijkend boek over de haptonomie, de wetenschap van het gevoel en van de affectiviteit, voor iedereen die met grote en/of kleine mensen omgaat.

“HAPTONOMIE: WETENSCHAP VAN DE AFFECTIVITEIT”
F. Veldman sr.
ISBN 90-613-1976-5, uitgeverij Erven J.Bijleveld, Utrecht, 1988
Het eerste fundamentele standaardwerk over haptonomie, geschreven door de grondlegger, Frans Veldman, zelf.
Met dit boek beoogt hij een helder geordend beeld te geven van de haptonomie door de wisselwerking tussen theoretische achtergronden en praktische verkenning zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.

“OVER KLEINE DINGEN”
drs.T.A.C.M.Gerritse
ISBN 90-352-2210-5, uitgeverij Elsevier, Maarssen, 2000
Een levendig en helder geschreven boek over hoe gewoon haptonomie is. 
We hebben tenslotte allemaal gevoel. Haptonomie is dan ook van ons allemaal. Dit illustreert Dorus Gerritse aan de hand van tal van voorbeelden, die voor iedereen zeer herkenbaar zijn. Hij probeert duidelijk te maken wat o.a. het belang van bevestiging en de affectieve aanraking is.

Aan het einde van zijn ± 350 bladzijden tellende boek legt hij uit wat haptotherapie en haptonomische begeleiding bij zwangerschap is en wat de mogelijkheden zijn van een tiltechniek vanuit de haptonomische principes, kinesionomie, genoemd.

“WERKEN MET HAPTONOMIE” 
Pieter van der Slikke.
Ankertjesserie 248, ISBN 90-202-0122-0
Een toegankelijk geschreven boekje voor hen die meer willen weten over haptonomie / haptotherapie. Door de heldere, eenvoudig geschreven manier en de mate van diepgang, tilt de auteur een tipje van de sluier op over de mogelijkheden van haptonomie / haptotherapie.

“VROUWENMANTEL”
Dieuwke Talma
ISBN 90-5914-131-8, uitgeverij Fagel, Amsterdam 2003
Een warm en integer geschreven boek, waarin de auteur gedeeltes van het levensverhaal van meer dan vijftig vrouwen vertelt. Deze vijftig vrouwen hebben met elkaar gemeen dat zij allen in de prostitutie werken, een jaar groepstherapie volgden bij de auteur (die de groepen als haptotherapeute begeleidde) en allen hun persoonlijke verhaal aan elkaar vertelden en nu via de auteur aan de lezer.
Het boek gaat over trauma`s, grenzen, geweld, verlieservaringen, pijn, veiligheid, vertrouwen en hoe ieder daar op zijn eigen wijze mee omgegaan is en nu mee omgaat.
Ook gaat het over de kracht van verbondenheid, saamhorigheid, helen, luisteren, gehoord worden en creativiteit.

“IN CONTACT ZIJN”
Frans R. Veldman
ISBN 90-232-3998-9, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen 2004
Een boek dat in eerste instantie geschreven is voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in de haptonomie, wetenschap van de affectiviteit. De auteur formuleert duidelijk de wezenlijke aspecten van het affectieve, bevestigende psychotactiele contact en de rijkdom daarvan.
In de eerste hoofdstukken worden de vele aspecten van een haptonomische begeleiding en de fenomenen, die in dit contact voorkomen, zorgvuldig besproken.
In de laatste twee hoofdstukken worden ervaringen en belevingen die in de haptonomie onderkend en concreet voelbaar gemaakt worden theoretisch gekoppeld aan publicaties van fenomenologen en psychologen.

“HAPTONOMIE, EEN KWESTIE VAN GEVOEL”
Bob Boot
ISBN 90-6305-119-0, uitgeverij Archipel, Amsterdam 2004
Een helder geschreven boek waarin de auteur in het eerste deel o.a. de geschiedenis, uitgangspunten en de onderliggende filosofie van de haptonomie beschrijft.
In deel II gaat hij in op de haptotherapie als therapeutische toepassing van de haptonomie, waarbij een casusbeschrijving als voorbeeld van een haptotherapeutisch proces inzicht geeft in deze therapievorm.
In deel III beschrijft de auteur zijn visie, vanuit zijn haptonomische achtergrond op de verschillende levensfases van de mens en de thema`s die daarbij aan de orde kunnen komen.
Het is een toegankelijk geschreven boek voor wie geïnteresseerd is in de gevoelskwaliteiten waarmee alle mensen geboren zijn.

"HAPTOTHERAPIE, PRAKTIJK EN THEORIE"
Els Plooij
ISBN 90-265-1762-9, uitgeverij Harcourt Assessment BV, Amsterdam, 2005
Een helder geschreven boek over haptonomie, als wetenschap van de affectiviteit en de haptotherapie, de toepassingen van de basisprincipes van deze wetenschap in een therapeutisch kader.
De auteur verduidelijkt op heldere wijze de vele begrippen, die belangrijk zijn in de haptonomie en dus ook in de haptotherapie. Via talrijke praktijkvoorbeelden vertelt zij hoe deze persoonsgerichte therapievorm mensen begeleidt om een betere integratie te verkrijgen van voelen, denken en handelen.
Het is zowel voor de haptotherapeut, (toekomstige) cliënten als alle geïnteresseerden in de haptonomie / haptotherapie een zeer toegankelijk boek.

“DENKEN OVER VOELEN“
A.B.Th. van ’t Hof, P. van Voorst, M.E. van Zoelen - Nederlof.
ISBN 90-72530-89-6, verkrijgbaar en uitgegeven door Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen, Utrecht, tel. 030-2534633
Een wetenschappelijk onderzoek verricht door drie studenten klinische psychologie, o.l.v. Dr. Liesbeth Woertman, van de Universiteit te Utrecht. Uit dit onafhankelijk onderzoek is o.a. gebleken dat 90% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden was na de haptotherapie behandeling. Dr. Woertman meent dat dit uitzonderlijk hoge percentage vooral te maken heeft met de gevoelsmatige benadering van de haptotherapie.

“TASTEN OF VOELEN”
Els de Graaf.
Dit is een doctoraalscriptie van de studie orthopedagogiek, waarin o.a. verduidelijking gegeven wordt over de mechanische, psychologische en haptonomische werkwijze in de gezondheidszorg. Kritische kantekeningen worden geplaatst bij de haptonomische theorievorming. De betekenis van de haptonomische benadering om op een directe wijze om te gaan met lichamelijkheid en aanraking in de communicatie tussen mensen wordt verduidelijkt.

Deze scriptie is te verkrijgen via de 
Academie voor Haptonomie 
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG Doorn
tel.(0343) 51 51 78

Voor verdere informatie en literatuur / bibliotheek: 
Academie voor Haptonomie, 
zie internet pagina www.haptonomie.nl

Cookies & Privacy | Foto’s kinderhaptotherapie en kindercarroussel: Rachida de Guchteneire | Ontwerp & Realisatie door BetereKommunicatie.nl