Hoe verloopt een behandeling


Hoe?

Haptotherapie is praktisch en gericht op ervaren en beleven. Een sessie wordt ingevuld met een deel gesprek en een deel in oefenvorm of aanraking.

We hebben verschillende manieren van werken. Centraal binnen alle werkvormen is om je te laten ervaren wat je voelt, hoe je reageert, wat voor rol dit mogelijk speelt in de contacten met anderen, wat je graag zou willen en hoe je dit naar buiten brengt. We willen je prikkelen om vanuit het voelen en ervaren in beweging te komen en keuzes te maken die overeenkomen bij wat je past. Je leert om anderen bij je te betrekken en te vragen en te ontvangen wat je nodig hebt.

Je ontdekt hoe je met je gevoel omgaat, we proberen uit elkaar te halen wat je hoofd zegt en wat je gevoel zegt en dit met elkaar te verbinden.

Werkvormen:

Gesprek

Positiebepaling

In menselijk contact neemt ieder mens positie in. Er zijn verschillende posities. Zo kun je bijvoorbeeld een leidende, een verzorgende, een volgende, een uitnodigende, een afwachtende, afhankelijke  positie innemen. Het kan zijn dat je je kenbaar maakt of juist dat je je klein maakt. Je kunt ontvangen en je kunt geven. Je kunt voortdurend op je hoede zijn of je veilig voelen. Elke situatie vraagt om een andere positie. Het is handig als je daarin keuzes kunt maken en kunt afwisselen.

We kijken binnen deze werkvorm hoe je je plek  inneemt en welke invloed dat heeft op datgene waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.We helpen je te voelen wat het met je doet en welke signalen je lichaam uitzendt.

  • Neem je veel of weinig ruimte in?
  • Maak je je groot of klein?
  • Vraag je om  hulp als het nodig is?
  • Wat voor afstand ten opzichte van de ander vind je prettig. Vind je nabijheid prettig of hou je liever afstand en herken je dit ook in hoe je omgaat met jezelf en anderen.
  • Voel je grenzen en hoe ga je daarmee om
  • Luister je naar jezelf of wacht je af wat er van je verwacht wordt
  •  Welke positie ben je gewend in te nemen (bijvoorbeeld volgend, leidend, gevend)?
  • Hoe doe je de dingen (bijvoorbeeld voorzichtig, spontaan, wantrouwend, samen, alleen)?
  • Wat voel en beleef je erbij? Welke betekenis heeft het voor je?
  • Welke positie zou je meer willen leren innemen in je leven?

 

Aanraking:

Binnen deze werkvorm is het de bedoeling om aan den lijve te ervaren hoe je lichaam en jezelf reageert op verschillende vormen van contact. Hoe reageert je lichaam als het veilig en prettig is, hoe reageert je lichaam onder druk, hoe reageer je op afstand en nabijheid, open je jezelf of sluit je af. Is je lichaam hard of zacht,  in welke maat ben je gericht op de buitenwereld ? Hoe voelt het van binnen bij jou?

Via aanraking wordt duidelijk wat je voelt, worden spanningen gevoeld en behoeften benoemd. Heel veel spanningen hebben te maken met onverwerkte emoties, maar ook met behoeften die niet worden ingevuld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan behoefte aan rust, warmte, voelen dat je goed bent, geborgenheid, eigen veiligheid, emoties kunnen uiten. Soms heeft het ook te maken met hoe je je in leven hebt opgesteld. Bijvoorbeeld ”altijd op scherp staan, of je altijd terugtrekken”.

Voor meer informatie over je lichaam en signalen verwijs ik je graag naar het artikel: ons lichaam

Het belang van aanraken in het dagelijks leven:

Mensen zijn sociale wezens. We hebben allemaal op onze eigen manier behoefte aan betrokkenheid en contact. Een moeder troost haar kind als het verdrietig is, niet alleen met woorden, maar ze haalt het ook bij zich. Zo voelt een kind zich gezien, gehoord en kan het voelen dat het kind belangrijk is voor deze ouder, dat zijn gevoelens er toe doen.

Mensen zijn van nature gericht op contact. Aanraken is daar ook onderdeel van. Via aanraking laat je ander voelen dat je hij belangrijk is. Een hand op je schouder, arm om je heen, een steun in de rug, bemoedigend kneepje, aai over de bol, knuffelen of vrijen zijn allemaal natuurlijke manieren waarin je je genegenheid in verschillende maten laat blijken. Een passende aanraking kan je het gevoel van bevestiging en eigenwaarde geven. Het helpt je om meer aanwezig te zijn in je lichaam.

Aangeraakt worden draagt bij aan een gevoel van bevestiging, het laat je voelen dat je er mag zijn. Het geeft je veiligheid en rust. Aanraking draagt ook bij in de groei van lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn,  en het ontwikkelen van positief contact en wederkerigheid.

Bij mensen die weinig nabijheid hebben gekend zie je soms een “verharden”, soms juist heel verzorgend of zich richtend naar een ander. Dat is voor iedereen anders.

Cookies & Privacy | Foto’s kinderhaptotherapie en kindercarroussel: Rachida de Guchteneire | Ontwerp & Realisatie door BetereKommunicatie.nl