Cookies & Privacy


PRIVACYVERKLARING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens die u invult op het contactformulier worden verstuurd naar angeliquedepooter@gmail.com.

Ik werk met EasyFlow als digitaal patienten/clientendossier.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wel zal in geval van ziekte van mij, mijn partner inzage krijgen in de clientendossiers om u te kunnen afbellen of een mail te kunnen sturen. Ook kan er een vervanger geregeld kunnen worden. Die krijgt ook inzage in het clientenprogramma van EasyFlow.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. Administratieve en financiele administratie wordt verzorgd door: First Choice Accountancy en die gegevens worden 7 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling
  Verder wordt er nog genoteerd uw:
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • BSN
 • Een persoonlijke foto op het dossier, alleen met uw toestemming
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Waar je werkzaam bent. Als er sprake is van een arbeid gerelateerd traject en de factuur bijvoorbeeld naar je werkgever gaat, zijn er contactgegevens nodig. Indien er overleg is met je werkgever over de voortgang van het traject zal ik hier schriftelijk toestemming voor vragen. Het is niet verplicht informatie over je werkgever te verstrekken.
 • Behandelplan. Om een richtlijn te hebben in de behandeling en die te bewaken.
 • Sessie verslagen. Om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.
 • Afspraken, data in het digitale dossier. Ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en monitoring van de behandeling.
 • Als u berichten stuurt via What's App worden deze bewaard en als u niet meer begeleid wordt in onze praktijk worden ze verwijderd. Deze berichten worden niet in uw dossier opgeslagen.
 • mailwisselingen over afspraken worden verwijderd, mailwisselingen inhoudelijk over uw behandeling worden opgeslagen in uw digitale patientendossier (alleen voor clienten vanaf 1 maart 2019 ).
 • De PC waarop gewerkt wordt, is beveiligd met een wachtwoord. Waar mogelijk is tweestapsverificatie toegepast. Het dossier van EasyFlow is beveiligd met tweestapsverificatie.
 • De administratie is beveiligd met een wachtwoord.
 • mijn telefoon is beveiligd met een wachtwoord, irisscanner en vingerprint

 

Gegevens over activiteiten op onze website

COOKIES

 

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Betere Kommunicatie zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Praktijk voor Haptotherapie van Angelique de Pooter-Mulder) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 • Volgens de officiële regels is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Praktijk voor Haptotherapie en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast heeft Praktijk voor Haptotherapie Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van Praktijk voor Haptotherapie zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Praktijk voor Haptotherapie een niet-privacy gevoelig functioneel first-party cookie dat essentieel is voor de bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van Betere Kommunicatie gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
 • de gegevens die u  verstrekt bij het invullen van het contactformulier wordt verzonden naar angeliquedepooter@gmail.com. Deze worden bewaard.
Cookies & Privacy | Foto’s kinderhaptotherapie en kindercarroussel: Rachida de Guchteneire | Ontwerp & Realisatie door BetereKommunicatie.nl